Vanliga frågor

När kan jag anmäla mig
Från 1:a november varje år. Exakta datum framgår under fliken "Anmälan"

Kan jag direktanmäla mig vid starten?                                                                                       Ja det går bra ända fram till start men från måndagen 6 mars är avgiften högre.

Hur betalar jag?                                                                                                                       Du betalar med betal- eller kreditkort i samband med anmälan. Först efter att betalninen är registrerad är din anmälan klar

Får jag någon bekräftelse på att jag är anmäld?
Du får ett mail i anslutning till din anmälan med bekräftelse. Har du inte fått bekräftelse via mail ta då kontakt med oss på info@bothnialoppet.se 

När är banan klar att träna på?
Banan spåras tävlingsveckan varför det inte kommer att att finnas någon tid att träna på tävlingsbanan

Kan man vara säker på att banan ine är längre eller kortare än ni anger?
Då banan mestadels går på havs- och älvis kan det variera något år från år beroende på var isen håller tillräckligt bra kvalité. Vi garanterar dock att den inte ska överstiga 60 km respektive 20 km. Innan start kommer den exakta längden läggas ut på hemsidan uner fliken "nyheter"

Hur många servicestationer är det?
Det är en station längs banan på isen som nyttjas för åkare i båda loppen i båda riktningarna, dessutom en servicestation vid stadion som används i båda riktningarna för 55 km loppet. Alltså fyra vätske och matstopp för 55 km och två för 20 km. På särskild flik kan du se vad som erbjuds.

Om loppet blir inställt eller flyttas till nytt datum, får jag tillbaka pengarna då?
Bara i undantagsfall ställs loppet in. Om den ordinarie banan inte går att nyttja på grund av otjänligt väder körs loppet på banorna i Lindbäcks stadion. Om det trots allt blir inställt får Du tillbaka halva anmälningsavgiften

När går anmälningstiden ut?
Du kan anmäla dig fram till klockan 09:00 (60 km) samt 10:00 (20 km) startdagen. Sista veckan är dock anmälningsavgiften förhöjd. 

Var hittar jag information om logi etc?
Informationen hittar du under fliken "Om Bothnialoppet" 

Finns det omklädning, dusch, transporter av kläder till målområdet?
Det finns omklädningsrum i anslutning till start- och målområde vid Lindbäcks stadion, följ skyltarna. Överdragskläder lägger du i påsar (som märks med ditt startnummer) vid starten. Påsarna blir kvar där i bevakat område tills du kommer i mål och hämtar dem.

Anmäl dig här

Bothnia loppet 60 km
425 kr
Bothnia loppet 20 km
375 kr
Bothnia loppet ungdom 18 år
225 kr

Translate this page