Vanliga frågor

När kan jag anmäla mig
Från 1:a november varje år. Exakta datum framgår under fliken "Anmälan"

Kan jag direktanmäla mig vid starten?                                                                                       Ja det går bra ända fram till start men tävlingsdagen är avgiften högre.

Hur betalar jag?                                                                                                                       Du betalar med betal- eller kreditkort i samband med anmälan. Först efter att betalninen är registrerad är din anmälan klar

Får jag någon bekräftelse på att jag är anmäld?
Du får ett mail i anslutning till din anmälan med bekräftelse. Har du inte fått bekräftelse via mail ta då kontakt med oss på info@bothnialoppet.se 

När är banan klar att träna på?
Banan spåras tävlingsveckan varför det inte kommer att att finnas någon tid att träna på tävlingsbanan

Kan man vara säker på att banan ine är längre eller kortare än ni anger?
Då banan mestadels går på havs- och älvis kan det variera något år från år beroende på var isen håller tillräckligt bra kvalité. Vi garanterar dock att den inte ska överstiga 55 km respektive 20 km. Ambitionen är dock att komma så nära 50 respektive 15 km som möjligt. Innan start kommer den exakta längden läggas ut på hemsidan uner fliken "nyheter"

Hur många servicestationer är det?
Det finns två servicestationer. Varje station passeras två gånger av kort loppet och 6 gånger av långa loppet. Vatten och sportdryck erbjuds på båda stationerna. Desutom erbjuds kaffe och bulle på den ena och Nick´s energikex på den andra.

Om loppet blir inställt eller flyttas till nytt datum, får jag tillbaka pengarna då?
Bara i undantagsfall ställs loppet in. Om den ordinarie banan inte går att nyttja på grund av otjänligt väder körs loppet på alternativa banor. Om det trots allt blir inställt får Du tillbaka halva anmälningsavgiften

När går anmälningstiden ut?
Du kan anmäla dig fram till klockan 08:45 (50 km) samt (20 km) startdagen. Tävlingsdagen är dock anmälningsavgiften förhöjd. 

Var hittar jag information om logi etc?
Informationen hittar du under fliken "Om Bothnialoppet" 

Finns det omklädning, dusch, transporter av kläder till målområdet?
Det finns omklädningsrum i anslutning till Bowlingentrén Norrmalmia Sporthall, följ skyltarna. Överdragskläder lägger du i påsar (som märks med ditt startnummer) vid starten. Påsarna blir kvar där i bevakat område tills du kommer i mål och hämtar dem.

Bothnialoppet 50 km
375 kr
Bothnialoppet 20 km
325 kr
Bothnialoppet ungdom 18 år 20 km
175 kr

Translate this page