När skidorna först kom till användes de i största del som ett redskap för att ta sig fram eller resa mellan olika platser under vintertid. Det har hittats fynd som bevisar att folk använde sig av skidor redan för flera tusen år sedan och främst i norra delarna av Europa. Men trots att de har funnits så länge dröjde det fram till 1800-talet för skidåkningen att bli populär i en större del av världen. Det började dessutom dyka upp olika typer av skidåkning.

Första skidorna

Några av de första kvarlämningarna av skidor som hittats går att spåra till cirka 6000 f.Kr. och de hittades i vad vi kallar Ryssland idag. Dock såg skidorna inte ut precis som de gör idag. Dagens skida sägs ha ursprunget från Skandinavien och det har man framkommit till från ett antal väggmålningar som hittats. Enligt väggmålningar som hittats i Finland, Norge och Sverige är skidåkningen 6000 år gammal i de nordiska länderna. Trots att dagens skida sägs vara relativt ny har det hittats ett helt skid-set i Norge som sägs ha fastställts till att vara runt 1300 år gammalt. Setet bestod av både skidor och ett par läderpjäxor.

Men trots fynden finns det de som säger att skidor har funnits ännu längre och i andra världsdelar. I Kina har det hittats grottmålningar som avbildar personer med ”pinnar” på fötterna och någon typ av stav. Om man tar en titt på dessa går det att spåra skidorna till cirka 10 000 år sedan. Kort sagt kan man säga att skidor har funnits längre än vad man tror.

Skidornas användning förr

Om man tar en titt på hur det såg ut förr kan man se att skidor främst användes till att jaga och ta sig fram under vintern. Ordet skidor härstammar från ”skid” vilket betyder ungefär en pinne som är gjord av trä. Innan fordon och vagnar tillverkades var skidor ett av de enda sätten för folket att ta sig från punkt A till punkt B under vintern. Med skidorna blev det dessutom lättare för alla att handla och sälja produkter vilket i sin tur ökade handeln.

Förutom som ett redskap att ta sig fram med användes skidor även i samband med krig. De olika arméerna tog sig fram med hjälp av skidor. Det finns dokumentation som bekräftar att detta pågick redan under 1300-talet. Förutom att skidor gjorde det lättare för folk att ta sig fram under vintern var de också ett sätt för armén att ta sig en längre sträcka med högre fart. Om man istället valde att gå fick man räkna med att det kunde ta dubbelt så lång tid med tanke på hur tungt det kan vara att gå igenom all snö.